Spelregels

 • De opvang wordt maandelijks gefactureerd en geincasseerd door het gastouderbureau
 • Koekeloeren verzorgt de administratie richting gastouderbureau
 • Opvanguren worden per kwartier in rekening gebracht
 • Eenmaal besproken oppasuren/dagen worden in rekening gebracht. Vakanties, minimaal een maand van tevoren gemeld, moeten voor 25% worden doorbetaald
 • Als het kind door ziekte niet kan komen worden de eerste twee weken 100% doorberekend, daarna 50%
 • Tijdens ziekte of vakantie van gastouder kunt u aangeven aan het gastouderbureau dat u vervangende opvang zoekt. Koekeloeren rekent geen opvanguren
 • Wanneer Koekeloeren gesloten is in verband met vakanties of ziekte, hoeft de vraagouder niet door te betalen
 • Tariefswijzigingen zullen 2 maanden voor de wijziging per brief aan de vraagouders bekend worden gemaakt
 • Opzegtermijn zowel voor vraagouder als gastouder is 2 maanden, er geldt een proefperiode van 6 weken
 • Ter beoordeling van Koekeloeren kan het voorkomen dat de factuur per maand vooruit betaald dient te worden
 • Indien vraagouders op enigerlei wijze gedrag vertonen, handelingen uitvoeren, of betrokken zijn bij handelingen die crimineel zijn en/of in strijd zijn met het pedagogisch beleid waar Koekeloeren voor staat dan is dit reden tot onmiddellijke stopzetting van de opvang, waarbij de opzegtermijn toch in rekening gebracht zal worden
 • Gastouderopvang Koekeloeren belt u direct als uw kind symptomen van griep vertoont en bij een temperatuur boven de 38,5 graden. In overleg met u wordt bepaald of uw kind op de opvang kan blijven, bij besmettelijke ziektes volgen we de richtlijnen van de GGD